ตรวจสอบสุขภาพกายในเชิงลึก ด้วย Gut Microbiome Test

493 Views  | 

ตรวจลำไส้

Gut Microbiome Test การตรวจสุขภาพเชิงลึกที่จะช่วยให้คุณทราบสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ โดยใช้ Gut Microbiome เป็นตัวชี้วัด ทำให้นอกจากจะทราบปริมาณของจุลินทรีย์ต่าง ๆ แล้ว ยังสามารถแยกชนิดของจุลินทรีย์ได้อีกด้วยว่ามีจุลินทรีย์ดีมากน้อยแค่ไหนได้อีกด้วย

การตรวจสุขภาพด้วย Gut Microbiome Test จึงเป็นการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมและทำได้ง่าย ตั้งแต่ขั้นตอนการจองตรวจสุขภาพ ขั้นตอนการตรวจโดยใช้ Gut Microbiome Test ตลอดจนการรอรับผลผ่านช่องทางออนไลน์ และทำให้สามารถวางแผนสุขภาพเฉพาะตัวที่เหมาะกับคุณได้ไม่ยาก

ข้อมูลทั่วไปของ Gut Microbiome Test


ชื่อการทดสอบ: Gut Microbiome Test

วัตถุที่ใชในการทดสอบ Gut Microbiome Test: Stool (อุจจาระ)

ภาชนะเก็บวัตถุสำหรับการทดสอบ: Specific kit from the company (อุปกรณ์ชุดเก็บอุจจาระจากบริษัท)

สิ่งที่แนบมาด้วย: แบบฟอร์มสำหรับกรอกรายละเอียดเพื่อการทดสอบ Gut Microbiome Test

ระยะเวลารอรับผลการทดสอบ: 4-6 สัปดาห์

ใช้ตรวจสอบ: ปริมาณและชนิดของแบคทีเรียในลำไส้

หน่วยงานที่เป็นผู้ตรวจสอบ: ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ณ ประเทศอินเดีย

Gut Microbiome Test มีประโยชน์อย่างไร

ประโยชน์ของ Gut Microbiome Test มีหลายด้าน ได้แก่

 • ทราบสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ ทั้งปริมาณและความหลากหลายของชนิดจุลินทรีย์
 • สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดโรคบางชนิดได้ ตั้งแต่โรคทางเดินอาหาร โรคทางระบบขับถ่าย เบาหวาน ความดัน ท้องผูก โรคไตเรื้อรัง โรคมะเร็ง ไมเกรน ไปจนถึงภาวะนอนไม่หลับ
 • ทราบแนวทางการรักษาหรือบรรเทาโรคบางชนิดให้เหมาะสมตามแต่ละบุคคล
 • ทราบแนวทางการดูแลสุขภาพช่องท้อง เสริมภูมิคุ้มกัน และลดไขมันส่วนเกินให้น้อยลง
 • ทราบแนวทางการปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางอารมณ์

ด้วยประโยชน์เหล่านี้ จึงทำให้การตรวจ Gut Microbiome Test เป็นการตรวจสุขภาพที่ช่วยสร้างความแตกต่างในการดำเนินชีวิตของคุณได้ โดยมีขั้นตอนที่ไม่ยากและไม่เจ็บตัวเลย เหมาะกับการตรวจซ้ำทุก 6 เดือน ถึง 1 ปี ไม่ต่างกับการตรวจสุขภาพประจำปีทั่วไป

ประโยชน์ของ Gut Microbiome Test ต่อโรคต่าง ๆ

การตรวจ Gut Microbiome Test มีประโยชน์อย่างมากต่อการป้องกัน บรรเทา รวมไปถึงหาแนวทางการรักษาโรคต่าง ๆ ซึ่งการตรวจ Gut Microbiome Test สามารถช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคได้มากถึง 16 โรค และยังสามารถนำข้อมูลมาปรับใช้ให้สร้างแผนการดูแลสุขภาพเฉพาะตัวสำหรับคุณได้อีกด้วย

ตัวอย่างโรคที่การตรวจ Gut Microbiome Test สามารถชี้วัดความเสี่ยงได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคหอบหืด โรคลําไส้แปรปรวน หรือโรคมะเร็ง ซึ่งอาจเกิดจากจุลินทรีย์ในลำไส้ไม่สมดุล มีจุลินทรีย์เป็นโทษมากเกินไป หรือขาดจุลินทรีย์ดีที่จำเป็นต่อร่างกาย เมื่อชี้วัดความเสี่ยงได้แล้ว จึงสามารถเพิ่มจุลินทรีย์ในลําไส้ที่เป็นจุลินทรีย์ดี หรือหาทางลดจุลินทรีย์ไม่ดีเพื่อปรับสมดุล

นอกจากนี้ผู้ที่มีข้อสงสัยว่าที่ตนเองถ่ายยาก เกิดจากอะไร ทำไมจึงท้องผูก ก็สามารถใช้การตรวจ Gut Microbiome Test เพื่อช่วยหาคำตอบเชิงลึก ทำให้ทราบข้อมูลจุลินทรีย์จำเป็นที่ขาดไป และปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารหรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม

ประโยชน์ของ Gut Microbiome Test ต่อสุขภาพทั่วไป

การตรวจ Gut Microbiome Test ไม่เพียงแต่ช่วยชี้วัดความเสี่ยงโรคต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังสามารถบอกสุขภาวะโดยรวมของร่างกายได้ด้วยเช่นกัน ตั้งแต่การเพิ่มของน้ำหนัก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ เนื่องจากจุลินทรีย์ในลำไส้แต่ละชนิดต่างก็ส่งผลต่อร่างกายแตกต่างกันไป

การมีจุลินทรีย์ในลำไส้บางชนิดมากเกินไป อาจส่งผลให้มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ จากผลการทดสอบที่แบททีเรียบางชนิดจะมีจำนวนลดลงเมื่อมีน้ำหนักตัวที่ลดลง ดังนั้นการตรวจ Gut Microbiome Test จึงสามารถช่วยระบุชนิดของแบคทีเรียได้ และเพิ่มจำนวนแบคทีเรียมีประโยชน์ที่ช่วยย่อยหรือทำให้ระบบทางเดินอาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบคทีเรียในกลุ่มแลคโตบาซิลลัส

นอกจากนี้ การที่จุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลยังมีผลให้มีภาวะเครียดหรือซึมเศร้าได้อีกด้วย ทั้งแบบที่เป็นพร้อมกับโรคอื่น ๆ เช่นอาการท้องผูก และแบบเดี่ยว ๆ ดังนั้นการทราบปริมาณและชนิดของจุลินทรีย์ในลำไส้ผ่าน Gut Microbiome Test จึงช่วยในการวางแผนปรับพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาวะทางอารมณ์ที่ดีขึ้นได้

ขั้นตอนการจองตรวจสุขภาพโดยใช้ Gut Microbiome Test

จองตรวจ Gut Microbiome Test ผ่านทางออนไลน์ด้วยตนเองได้ไม่ยาก เพียงทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. จองตรวจ Gut Microbiome Test ผ่านช่องทางออนไลน์
 2. รอรับแบบฟอร์มสำหรับการตรวจและอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง
 3. เก็บตัวอย่างอุจจาระเพื่อการตรวจ Gut Microbiome Test (สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ การตรวจอุจจาระ)
 4. ส่งตัวอย่างกลับคืนสู่ทางบริษัท
 5. บริษัทส่งตัวอย่างไปตรวจ Gut Microbiome Test ที่ประเทศอินเดียเพื่อวิเคราะห์ผล
 6. รอรับผลการตรวจผ่านทางอีเมล ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4-6 สัปดาห์

ผู้ที่เหมาะกับการใช้บริการ Gut Microbiome Test

การใช้บริการ Gut Microbiome Test เหมาะกับคนหลายกลุ่ม ได้แก่

 • ผู้มีภาวะลำไส้แปรปรวน
 • ผู้มีอาการท้องผูก ถ่ายยาก ถ่ายไม่ออก
 • ผู้มีน้ำหนักเพิ่มเยอะ มีภาวะอ้วน การเผาผลาญไม่ดี
 • ผู้ที่เป็นผื่นภูมิแพ้ง่าย มีผื่นตามผิวหนัง หรือสิวอักเสบ
 • ผู้เป็นหอบหืด
 • ผู้เป็นโรคเบาหวานหรือโรคความดัน
 • ผู้ที่มีอารมณ์แปรปรวน นอนไม่หลับ

เพราะการตรวจ Gut Microbiome Test จะช่วยให้ทราบปริมาณและชนิดของแบคทีเรียในลำไส้ ทั้งแบคทีเรียดี เช่น probiotics และแบคทีเรียที่เป็นโทษ ดังนั้นจึงสามารถติดตามผลและวางแผนเฉพาะบุคคลเพื่อให้จุลินทรีย์ในลำไส้มีความสมดุลและแก้ไขหรือบรรเทาอาการเหล่านี้ได้

แต่ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มดังกล่าวก็ยังสามารถตรวจ Gut Microbiome Test เพื่อเช็คสุขภาพลำไส้และสุขภาพร่างกายโดยรวมในเชิงลึกทุก ๆ 6 เดือนถึง 1 ปี เพื่อให้สามารถวางแผนดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไปได้เช่นกัน

สรุป

Gut Microbiome Test เป็นการตรวจสุขภาพเชิงลึกที่ใช้การเก็บตัวอย่างอุจจาระ เพื่อนำมาหาปริมาณและประเภทของจุลินทรีย์ในลำไส้ว่ามีความสมดุลดีหรือไม่ ทำให้ทราบความเสี่ยงของการเกิดโรคต่าง ๆ รวมไปถึงแนวทางการดูแลสุขภาพร่างกายแบบเฉพาะตัวตามแต่ละบุคคลอีกด้วย

ดังนั้นจึงเป็นการตรวจสุขภาพที่แนะนำให้ตรวจเป็นประจำ เพื่อให้คุณมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายต่าง ๆ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy